CONTACT    
ABOUT SPACE SCIENCE RESEARCH CALENDAR TEAM NEWS STUDENT INFO

You are here: SPG HOME + Student info + Master Projects


     
STUDENT INFO
................................

+ Master projects
+ Courses
Seksjon for romfysikk er aktivt engasjert i bakke-, rakett- og satellitteksperimenter og sitter på store mengder verdifulle observasjoner fra vårt nære verdensrom. Noen eksempler er:
 • ASIM - et instrument på romstasjonen som skal studere emisjoner fra lyn
 • SuperMAG - et verdensomspennende nettverk av bakkemagnetometre
 • CLUSTER - fire satellitter som flyr i formasjon rundt jorden
 • EISCAT - enorme radaranlegg på Svalbard og i Nord-Norge

  Analyseoppgaver

  I eksperimentelle masteroppgaver er arbeidet i hovedsak rettet inn mot bearbeiding og tolking av observasjoner - det vil si å finne fram til fysikken bak det som er målt. Her er statistiske metoder, databehandling og litt programmering nyttig.

  Det er ikke uvanlig at mange er ganske blanke på dette feltet helt i starten. Men det utrolig hvor mye man lærer av litt egeninnsats og nyttige tips fra medstudenter! Det finnes standard programpakker for de fleste eksperimenter, men etter en stund begynner de fleste å programmere selv, fordi man oppdager bedre og mer effektive måter å gjøre ting på.

  Det er også spennende å se hvordan nye observasjoner kan korrigere 'gammel' viten vi finner i litteraturen (se f.eks. en artikkel i forskning.no). Vi har også faste kollokvier der vi går gjennom hva som publiseres innen faget og ser hvor eventuelt våre målinger kan komme inn og forbedre bildet. Ta kontakt for å høre mer!

  Instrumenteringsoppgaver

  Teknologiske oppgaver innen romfysikk er gjerne knyttet til instrumentering i verdensrommet der instrumentene kan bli utsatt for ekstreme ytre påkjenninger. Samtidig er det ofte restriksjoner for vekt, volum og effektforbruk. Vanligvis har vi ingen liste over 'ledige' teknologiske oppgaver. Men slike kan dukke opp på veldig kort varsel når gruppen får tilbud om å delta i nye prosjekter. Ta kontakt hvis du er interessert, slik at vi får vite om deg og dine interesser, og kan tipse deg når noe interessant dukker opp!

  Kontaktpersoner
  Nikolai Østgaard (rom 449)
  Jesper Gjerloev (rom 448)
  Kjellmar Oksavik (rom 433)

  Anbefalt studieplan for master i romfysikk
  Er beskrevet her • + Top