CONTACT    
ABOUT SPACE SCIENCE RESEARCH CALENDAR TEAM NEWS STUDENT INFO

You are here: SPG HOME + Student info


     
STUDENT INFO
................................

+ Master projects
+ Courses
Dette er anbefalt studieplan for de som ønsker å studere romfysikk:


Bachelorgrad i fysikk

SemesterEmner
1 HøstEx.phil. + MAT111 + MNF140
2 VårMAT112 + MAT121 + MAT131
3 HøstMAT212 + PHYS110 + PHYS111
4 VårPHYS112 + PHYS113 + PHYS114
5 HøstPHYS117 + PHYS115/116 + Valgfritt emne
6 VårPHYS251 + Valgfritt emne
* Studenter med fullført 3-årig høgskoleingeniørstudium på elektronikklinjen kan fritas for noen av disse kursene. Kontakt Kjartan Olafsson for informasjon.

Emnet PHYS251 ('Det nære Verdensrom') gir en liten smakebit på romfysikk. I siste semester av bachelorgraden (6. semester) er det også mulig å bytte ut PHYS 251 med kursene AGF-301 og AGF-304 ved UNIS. Det er også lurt å tilpasse valgfrie emner til hovedfagets tema. Diskuter gjerne studieplanen med Kjartan Olafsson i 4-5 semester.


Mastergrad i romfysikk

SemesterEmner
7 Høst Kurs i romfysikk og evt. andre fag
+ masteroppgave
8 Vår
9 Høst
10 Vår

Mastergraden består av oppgave pluss 60 studiepoeng emner (tilsammen fire semestre). Kurs og tema for masteroppgaven tilpasses i stor grad utfra ønsker og behov til den enkelte student. Innholdet i oppgaven fastsettes som regel først etter at man er opptatt som masterstudent. Ved normal studieprogresjon søker man om opptak til mastergradsstudiet i 6 semester. Kontakt Kjartan Olafsson for mer informasjon.


+ Top